create your own web page
Mobirise

Opptak fra gudstjenestene

På vår YouTube-kanal kan du se opptak fra tidligere gudstjenester, prekener og møter.
Under følger de 10 siste opptakene.